Rekruttering eller en konsulent? Vi har nettverk og kompetanse til å støtte deg og din organisasjon

Rekruttering

Vi tilbyr kvalifiserte kandidater stillinger i sentrale posisjoner hos attraktive arbeidsgivere gjennom en diskret, personlig og profesjonell rekrutteringsprosess. Vi møter våre kandidater med fokus på profesjonalitet, diskresjon, likeverd og respekt, og kan love deg en ryddig rekrutteringsprosess, med tett personlig oppfølging fra vår første kontakt, gjennom intervjuer, og frem til en endelig avklaring med eventuell ansettelse hos oppdragsgiver.

Konsulenter

Finansrekruttering AS tilbyr kvalifiserte konsulenter jevnlige oppdrag for kortere eller lengre perioder innen privat og offentlig sektor hos anerkjente oppdragsgivere i Sør-Norge. Vi søker nå enda flere kvalifiserte og engasjerte konsulenter innen regnskap, økonomi og finans med evne til – ofte på kort varsel, å tre inn i sentrale roller hos våre oppdragsgivere.

Vår kompetanse

Finansrekruttering AS har siden oppstarten i 2004 bistått mer enn tusen kandidater og virksomheter å finne den kompetanse og det miljø som de ønsker å vokse videre sammen med.

Våre oppdragsgivere og kandidater stiller de samme krav til kompetanse, diskresjon, samarbeidsevner og profesjonalitet fra Finansrekruttering AS som den de ønsker finne hos hverandre. Alle de gode tilbakemeldingene de deler med oss når vi løser oppdragene de utfordrer oss og vår arbeidshverdag med.

Ønsker du at vi skal vite om deg og din kompetanse?

Vi anbefaler deg å legge inn din CV i vår rekrutteringsdatabase. Vi tar kontakt med deg straks en eller flere oppdragsgivere ønsker dialog med kandidater som besitter din type kompetanse og erfaringsbakgrunn.